Organisatie

Leiding
Het Kinderdorp Zuidlaren wordt geheel verzorgt door vrijwilligers. Het hele jaar staat het Kinderdorp Zuidlaren onder leiding van het dagelijksbestuur. Gedurende het jaar maken coördinatoren de voorbereidingen voor onderdelen die zij in de week verzorgen. Bij deze onderdelen worden zij door de overige vrijwilligers ondersteunt. Alle inzet is op basis van vrijwilligheid (maar niet vrijblijvend).

Bezoek
Gedurende de week is het bezoeken van Kinderdorp (door pers of sponsoren) alleen mogelijk na overleg met de leiding. Vaders, moeders, broertjes, zusjes, opa’s, oma’s, sponsoren en andere belangstellenden zijn van harte welkom op de vrijdagmiddag, om 15.00 uur, om het Kinderdorp te komen bekijken.

 

 

Financiën
De organisatie van Stichting Kinderdorp Zuidlaren heeft geen eigen financiële middelen; inkomsten voor het organiseren van Kinderdorp komen van sponsorgelden, entreegelden, giften en subsidies.

Als u Kinderdorp financieel wilt steunen kunt u een gift overmaken op IBAN:
NL66 RABO 0120.639.319 t.n.v Kinderdorp Zuidlaren.

Namens alle kinderen hartelijk dank voor uw steun!

Leiding

Dagelijks bestuur kinderdorp Zuidlaren:
Voorzitter: Ingrid Wester               
Secretaris: Reni Tiemersma
Penningmeester: Arjan Pouw
penningmeester@kinderdorpzuidlaren.nl
Bestuurslid algemeen: Jan Jaap Freije

Website Kinderdorp Zuidlaren:
De website wordt onderhouden met behulp van Bastiaan Hollander van 1609bold
Webmaster: Bastiaan Hollander – bastiaan@1609bold.nl

Coördinatoren Kinderdorp Zuidlaren:
Elk Kinderdorp onderdeel staat onder leiding van een coördinator; deze draagt de zorg voor de organisatie van zijn / haar onderdeel.

De coördinatoren zijn:
Veilgheid: Jan jaap Freije
Bouw: Jan Oosterveld
Knutselen: Rejauna Sapulette
Hout: Jan jaap Freije
Catering: Renate Groenewold
Tut en tattoo: Renate Groenewold

Vrijwilligers:
Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste vrijwilligers! Wie wil ons helpen met de organisatie van Kinderdorp Zuidlaren? Als jij je wilt aanmelden kun je daarvoor contact opnemen met Ingrid Wester, tel.nr 06-25240853 (graag ‘s avonds).

of je kan je aanmelden via de mail: info@kinderdorpzuidlaren.nl